Dear Candidates: Anong tindig nyo sa 2013 poll automation?

PCOS machine

Dear politicos,

Napansin ko na karamihin sa inyo ay tikom ang bibig kapag pinag-uusapan ang samu’t saring kapalpakan ng PCOS machines at bulnerabilidad ng buong automated election system (AES). Nauunawaan ko ito – Bakit mo nga naman kwekwestyonin ang automated system na inaasahan mong magpapanalo sa iyo. Kauna-unawa ang inyong katahimikan sa isyung ito, pero hindi iyon katanggap-tanggap.

Pansinin natin ang mga ulat hinggil sa ginaganap na final testing and sealing (FTS) ng mga election paraphernalia:

  • Sa halip na serialized plastic seal ang gamitin sa pagselyo ng makina at mga balota, packaging tape lang ang ginamit sa ilang tukoy na mga presinto mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kumbaga, walang “sealing” na naganap sa aktwal
  • May mga ulat ng di pagtutugma ng manual count at PCOS count
  • May ulat din hinggil sa pagkaantala ng delivery ng election paraphernalia sa ilang probinsya
  • At tulad noong 2010, may mga insidente na biglang huminto ang makina o di kaya’y isinusuka ang mga balota.

Hindi pa kasama sa FTS ang ibang aspeto ng poll automation, tulad ng transmission at canvassing – na noong eleksyong 2010 ay minarkahan ng aberya at anomalya. Naalala nyo pa ba noong lumabas sa central canvassing center na 256 million ang kabuuang bilang ng botante sa Pilipinas?

Kanina, naganap ang malawakang brownout sa Luzon nang nagka-aberya umano ang 5 planta. Hindi ka ba mananawagan sa Comelec na maghanda ng contingency plan kung sakaling mangyari ito sa mismong araw ng halalan? Hindi ka ba na-alarma na maaring may nilulutong malawakang pandaraya? O baka bahagi ka ng maitim na balak?

Huwag mo ring kalilimutang wala pa rin ang source code, ang instruksyon sa PCOS machines kung paano ito dapat magbilang ng boto. Dahil walang source code, wala pa ring source code review kahit pa itinatakda na dapat itong isagawa ayon sa RA 9369 o poll automation law. Ngayon, biglang nagpapakitang gilas si Brillantes na ilalabas na raw ang source code, at isasagawa raw ang source code review pagkatapos ng halalan.

Kung sakaling manalo, susuportahan mo ba ang source code review na isasagawa ng Comelec? O magsasalita ka na lang ba hinggil sa AES kapag lumabas na ikaw ay talunan? Talunan ka na sa akin ngayon pa lang kapag ikaw ay ganyan.

Walang ibang pinapanigan ang iyong katahimikan kundi ang pagkompromiso sa demokrasya. Pag-isipan mo iyan.

Nagbabantay,

@jcmaningat