Walang kalayaan (Dr. Dominador Gomez)

Sinabihan tayo na ang Amerika ang ina ng demokrasya, pero natatakot ang gubyernong Amerikano na makipag-usap sa mga taong naghahangad ng demokrasya. Sabi ng mga Amerikano na sila’y para sa kalayaan, pero bakit nais nilang kitlin ang ating kalayaan sa pamamagitan ng paghaharap ng nakaumang na mga bayoneta?

– Bahagi ng talumpati ni Dr. Dominador Gomez, lider-aktibista sa kilusang paggawa, sa demonstrasyon  ng mahigit 100,000 manggagawa noong Mayo 1, 1903 sa harap ng Malakanyang. Sa panahong ito, si Gomez ang presidente ng Union Obrera Democratica de Filipinas (UODF), isa sa mga pinaka-unang pederasyon ng militanteng kilusang manggagawa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s